Conferentie Nationaal Strategisch Plan
23 mei 2019
De Woonindustrie in Nieuwegein

Programma

09.00 - 10.00 Inloop en registratie
10.00 - 11.15 Plenair programma:
  • Opening door dagvoorzitter Christien Stoker
  • Interview met minister Carola Schouten van LNV en Gedeputeerde Henk Staghouwer namens de Provincies
  • Panelgesprek over de kansen en knelpunten van het nieuwe GLB
11.15 - 12.30 Workshops (1e ronde):
  • In kaart brengen van de Nederlandse realiteit per GLB-doelstelling (9 SWOT-analyses)
12.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.30 Deelsessies (2e ronde):
  • Vormgegeven vanuit nationale prioriteiten
  • Aandachtspunten voor de inhoud van het NSP
15.30 - 16.15 Plenaire afsluiting:
  • Inhoudelijke reflectie
  • Een verrassend theatraal optreden
16.15 - 17.30 netwerkborrel