Conferentie Nationaal Strategisch Plan
23 mei 2019
De Woonindustrie in Nieuwegein

Uitnodiging Donderdag 23 mei 2019
Stakeholderconferentie over EU Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan

U bent van harte welkom bij onze gezamenlijke Stakeholderconferentie over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Centraal staat de vraag hoe Nederland invulling kan geven aan de in het Nationaal Strategisch Plan op te nemen doelen. De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2019 in De Woonindustrie te Nieuwegein.

Wat verandert er?
De eerste voorstellen voor het toekomstige GLB van de Europese Commissie zijn op sommige punten een breuk met het verleden: zo worden economische, ecologische én sociale doelen uiteengezet, en is er meer dan ooit aandacht voor leefomgeving en klimaat. In de nieuwe benadering gaan we steeds meer naar prestatiebeloning. Het GLB 2021-2027 zal bovendien minder “one size fits all” zijn: Brussel bepaalt de hoofdlijnen, maar lidstaten krijgen meer dan ooit tevoren ruimte om Europees beleid te vertalen naar hun nationale context. Dit zal z’n vorm krijgen in ons Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Waarom betrekken we u?
Het NSP omvat alle aspecten van het GLB, waaronder ook de basispremie, de sectorale steun, de nieuwe ‘eco-regelingen’ en plattelandsontwikkeling. We maken het NSP samen: het Rijk én de Provincies, de waterschappen, in dialoog met alle stakeholders bij het landbouwbeleid. Deze interessante gezamenlijke opgave, namelijk om een goed NSP voor Nederland te maken, vormt de basis voor de conferentie. De conferentie is een startmoment waarin we eerste stappen zetten in het proces om komend jaar tot de invulling van het NSP te komen.

Wij hechten eraan dat alle belanghebbenden mee kunnen denken over het NSP. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen. We zien u graag op 23 mei 2019, bij De Woonindustrie te Nieuwegein!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: Donderdag 23 mei 2019
Tijd: 9.00 tot 17.30 uur
Locatie: De Woonindustrie, Nieuwegein
Aanmelden: www.nspconferentie.nl
Website toekomst GLB: www.toekomstglb.nl