Conferentie Nationaal Strategisch Plan
23 mei 2019
De Woonindustrie in Nieuwegein

Save the date: Donderdag 23 mei 2019
Conferentie over Vernieuwing GLB en het Nationaal Strategisch Plan

Sinds vorig jaar wordt in Brussel onderhandeld over de vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De contouren van het nieuwe GLB worden duidelijker. De betekenis van het GLB voor Nederland is groot. De doelstellingen van het GLB worden anders, regels worden herzien, de verdeling van het geld wordt anders. Ten opzichte van de huidige GLB-periode veranderen ook de aanpak en de verantwoordelijkheden van de Europese Commissie en van de Lidstaten. Alle Lidstaten moeten een Nationaal Strategisch Plan voor de landbouw maken. In Nederland zullen het Rijk en de Provincies het NSP samen vormgeven. In een eerste analyse worden kansen en mogelijkheden, zwaktes en sterktes van de Nederlandse landbouw in kaart gebracht.

Wij hechten eraan dat alle belanghebbenden mee kunnen denken over het NSP. De eerste ideeën voor het NSP zullen op een conferentie op donderdag 23 mei 2019 aan de orde komen. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen. Laat u informeren en praat mee over het nieuwe GLB, en ontmoet andere belanghebbenden en geïnteresseerden! Bent u er ook bij? Zet datum en tijdstip vast in uw agenda, de uitnodiging met het programma volgt op korte termijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: Donderdag 23 mei 2019
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Woonindustrie, Nieuwegein

Meer informatie over het nieuwe GLB vindt u hier.